Teken jij ook?

0
De 40.000 petities zijn binnen!
Hoe meer handtekeningen, hoe groter onze stem.

VOORKOM VERDRIET, MAAK CHIPPEN VERPLICHT!

Teken jij ook?

0

De 40.000 petities zijn binnen!
Hoe meer handtekeningen,
hoe groter onze stem.

VOORKOM VERDRIET, MAAK CHIPPEN VERPLICHT!

Brief: Petitie landelijke chipplicht katten

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Al jaren hikken we met elkaar aan tegen een landelijke chipplicht voor katten. Met het kattenseizoen dat weer volop gaande is, en met de verkiezingsprogramma’s in de maak staan alle seinen nu op groen om daarin een landelijke chipplicht voor katten op te nemen. Het draagvlak is breed, net als de maatschappelijke baten: dierenartsen, dierenwelzijnsorganisaties, gemeenten, boswachters, eigenaren: iedereen heeft baat bij een kat met een unieke en geregistreerde chipidentificatie.

De positieve impact van een landelijke chipplicht zien we terug bij de chipplicht voor honden. Volksgezondheid is de reden dat honden worden gechipt. Er zijn geen groepen zwerfhonden meer in Nederland en 93% van alle gevonden honden kan worden herenigd met hun eigenaren. Zij zorgen dus niet voor overlast, er hoeven geen vangacties te worden georganiseerd en ze verblijven relatief kort in de opvang. Grote groepen zwerfkatten zijn er echter nog steeds. Niet fijn voor de katten in kwestie en voor de bewoners in de omgeving. Gemeenten draaien in ieder geval op voor ca. de eerste 14 dagen van de opvang van zwerfdieren, maar er zijn ook andere kosten zoals hun bijdragen aan vangacties: tezamen kost dit miljoenen. In 2017 gaven 35 gemeentes aan voorstander te zijn van een wettelijke chipplicht.  Het overgrote deel van de zwervende huisdieren waar zij mee geconfronteerd worden betreft immers katten. Een gemeentelijke chipplicht over alle gemeenten invoeren is een lange en niet efficiënte weg. Een I&R-systeem maakt ook beter onderzoek mogelijk naar de schade die katten toebrengen aan de natuur.

Dierenwelzijnsorganisaties, gemeenten en dierenartsen pleiten al jaren voor een wettelijke chipplicht van katten/landelijke identificatie & registratieplicht (I&R). Niet voor niets, de maatschappelijke baten zijn groot:

  • Minder maatschappelijke kosten: de kosten van opvang, vangacties/TNR, overlast, en medische hulp worden allemaal op één of andere manier op de samenleving verhaald het kost miljoenen aan belastinggeld en via particuliere donaties wordt de rest betaald. Onnodig! Door katten verplicht te chippen kunnen deze kosten worden verhaald daar waar ze zouden moeten liggen: bij de eigenaar.
  • Betere traceerbaarheid van dieren: met een registratiesysteem komt er inzicht in waar katten vandaan komen: uit Nederland of uit het buitenland en van welke fokkers. Er is tenslotte ook illegale fok en handel met katten. Een dergelijk systeem kan ook worden gebruikt om meer onderzoek te kunnen doen naar genetische problemen bij katten.
  • Minder risico’s voor de volksgezondheid en de natuur: met de invoering van I&R is beter onderzoek naar de vermeende schade van katten aan weidevogels en de natuur mogelijk. Dit geldt ook voor het in kaart brengen van ziekte-uitbraken met mogelijke risico’s voor de mens zoals COVID-19 en toxoplasmose.
  • Het stimuleert verantwoord huisdierenbezit: bij verantwoord huisdierenbezit hoort dat eigenaren het dier chippen en op hun naam zetten. Door een wettelijke chipplicht in te voeren wordt hieraan concreet invulling gegeven.
  • Minder zwerfkatten: I&R zal een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal zwerfkatten in ons land. Loslopende katten kunnen zo veel sneller getraceerd worden naar een eigenaar. Hier zijn ook al ervaringen mee in België, waar al een dergelijke plicht is ingevoerd. Daar is ook het castreren van katten verplicht, daar moet in Nederland mogelijk ook naar worden gekeken.
  • Beter dierenwelzijn: katten die op straat moeten overleven, hebben het vaak zwaar. Ze lijden honger, worden ziek of raken gewond. Niet gesteriliseerde poezen hebben het extra zwaar, hun conditie wordt aangetast door de vele nestjes die ze krijgen. Met vangacties wordt geprobeerd hier iets aan te doen, nog steeds belanden ruim 38.000 katten jaarlijks in het dierenasiel. Dit is dweilen met de kraan open. Dat moet stoppen.

Niemand twijfelt aan de noodzaak van het chippen van katten. Zoals de Raad van Dieraangelegenheden en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde ook aangeven in hun pleidooi voor een landelijke chipplicht, is dit van groot belang voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn. Het systeem om honden te registreren is er al en kan ook ingezet worden voor andere diersoorten. Het chippen van katten is dus een simpele oplossing die weinig kost en makkelijk ingepast kan worden in de praktijk en in de wet- en regelgeving.

Waarom is die plicht er dan nog niet? Het blijft steeds hangen op de vraag wie de knoop moet doorhakken. Vanuit de landelijke politiek is gevraagd om het chippen van katten op lokaal niveau te organiseren. Helaas houden zwerfkatten zich niet aan gemeentegrenzen en wijzen gemeenten er terecht op dat het niet haalbaar is om dit op grond van een APV te regelen. Wij benadrukken daarom dat alleen het Rijk dit kan oplossen. Het helemaal overlaten aan de burger is geen optie, dat is de status quo en zoals hierboven uiteengezet: het kan zoveel beter.

Wij willen u, mede namens XXXXX ondertekenaars van onze petitie, vragen om ervoor te zorgen dat er nu echt een landelijke chip- en registratieplicht voor katten komt. De Dierenbescherming vraagt u als woordvoerder dierenwelzijn van uw fractie ervoor te pleiten dat dit wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma van uw partij.

Hoogachtend,

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, namens deze,

Nelleke Hijmans Public Affairs Manager


Teken de petitie!

Deze petitie wordt aangeboden door:

 


Copyright © 2020 Dierenbescherming     Disclaimer    Privacyreglement